Trợ giảng Cao Quốc Thái

Công việc

Sinh viên Đại học Thể dục Thể thao TP. HCM

Cảm nghĩ về E-Balls

“Tôi thấy E-Balls là một sân chơi thể thao lành mạnh, là nơi cho các em học Tiếng Anh một cách tự nhiên và thú vị, là nơi cho các em được vận động trao dồi sức khỏe”